SGI

The Trusted Leader in High Performance Computing

 
Partner Directory

Bron D.O.O.

Contact: Franc Jerman
Phone: +386-1-5141600
Location: Smarje Sap Slovenia
Email: franc@bron.si
Vision Biti poslovno najbolj uspešni v regiji na področju informacijskih sistemov za podporo najbolj zahtevnih delovnih tokov z velikimi količinami podatkov (data-intensive workflows). Be the most commercially successful in the region in the field of information systems to support the most demanding workflows with large amounts of data (data-intensive workflows). Poslanstvo Mission Z inovativnimi, strokovnimi in zanesljivimi rešitvami postavljamo učinkovite informacijske sisteme, ki omogočajo našim strankam uspešno poslovanje. With innovative, professional and reliable solutions put effective information systems, enabling our customers to operate successfully. Z zaupanja vrednim in odgovornim timskim delom ustvarjamo dodano vrednost, kreiramo stimulativno okolje za zaposlene in dobiček za lastnike. With a trusted and responsible teamwork create added value, we create a stimulating environment for employees and profit for its owners.
Headquarters
Gajnice 16 Smarje Sap, 1293 Slovenia
Bron D.O.O., franc@bron.si,