SGI

The Trusted Leader in High Performance Computing

 
Partner Directory

Databasement

Contact: Patrick van Helden
Phone: +31-79-3619765
Location: Zoetermeer Netherlands
Email: pvh@databasement.eu
Databasement is the leading data management company in NL. Our focus is on storage and management of storage related services. Proact is an international, independent storage integrator (storage specialist), founded in 1994 with an ultimate focus on data storage solutions. In welke landen is Proact actief? Proact is active in which countries? Proact wordt vertegenwoordigd in Nederland, Denemarken, Estland, Finland, Letland, Litouwen, Noorwegen, Tsjechië en Zweden. Proact is represented in the Netherlands, Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Norway, and Sweden. Door het samengaan met Databasement heeft Proact haar positie in de uiterst competitieve Nederlandse markt dusdanig versterkt en zal zij de aanwezigheid middels transformatie van de huidige Belgische en Spaanse Databasement vestigingen naar Proact helpen vormgeven en uitbouwen. The merger with Databasement Proact has its position in the highly competitive Dutch market and will strengthen such presence means transformation of the current Spanish and Belgian branches to Databasement Proact help shape and build. We secure mission-critical information We secure mission-critical information Proact heeft haar storagekennis opgedaan in ruim 17 jaar bij meer dan 1700 organisaties. Proact has its storage expertise gained in over 17 years with over 1700 organizations. Hierdoor kan Proact voldoen aan de meest uiteenlopende eisen van organisaties op het gebied van beschikbaarheid van hun meest waardevolle bezit: informatie. This allows Proact meet the diverse needs of organizations in terms of availability of their most valuable asset: information. Proact's motto-We Secure Mission Critical Information- realiseert Proact met de expertise van zo'n 200 storage-experts, met gemiddeld 15 jaar ervaring in de IT wereld. Proact's motto-We-Secure Mission Critical Information Proact realize the expertise of some 200 storage experts, averaging 15 years experience in the IT world. Dankzij de voortdurende initiatieven op het gebied van training en certificering zorgt Proact ervoor dat hun kennis voortdurend op peil blijft en zij tijdens de analyse-, ontwerp-, implementatie- en beheerfases van een project de rol van adviseur kunnen aannemen. Thanks to the ongoing initiatives in the areas of training and certification will ensure that their knowledge Proact constantly maintained and, during the analysis, design, implementation and management phases of a project can assume the role of adviser. Wat kenmerkt Proact? What characterizes Proact? Proact adviseert, ontwerpt, levert, supporteert, beheert en financiert storage oplossingen van de grote A merken Proact advises, designs, supplies, support, manages and finances storage solutions A major brands Proact biedt oplossingen op het gebied van storage, backup, archivering, diaster recovery en virtualisatie Proact offers solutions in the field of storage, backup, archiving, recovery and virtualization diaster Proact heeft meer dan 1700 klanten in het mid- tot hoger segment Proact beschikt over een volledig eigen internationale 24 x 7 supportorganisatie Proact has over 1700 customers in the mid to upper segment Proact has a full 24 x 7 support its own international organization Bij Proact werken ruim 200 storage consultants met de hoogste certificeringsstatussen bij onze leveranciers With Proact employs over 200 consultants with the highest storage certification status with our suppliers Proact is beursgenoteerd onder het symbool PACT. Proact is publicly traded under the symbol PACT.
Headquarters
Boerhaavelaan 11-31 Zoetermeer, 2713 HA Netherlands
Databasement, pvh@databasement.eu, +31-79-3619765